Το χωριό μας έχει τη δική του σελίδα στην αγγλική Βικιπαίδεια

Το χωριό μας έχει τη δική του σελίδα στην αγγλική Βικιπαίδεια (en.wikipedia.org). Σύμφωνα με τη σελίδα, η πρώτη του ιστορική αναφορά είναι το 1582. Είχε καταγραφεί τότε στο οθωμανικό "δευτέρι" μαζί και με άλλα χωριά στην περιφέρεια του Δελβίνου. Σύμφωνα με τις οθωμανικές στατιστικές (πάντα σύμφωνα με τις αναφορές της σελίδας αυτής), το χωριό το 1895 είχε 57 κατοίκους. Το 1993 είχε 417 κατοίκους, όλοι τους ελληνικής καταγωγής.

Επίσης γίνεται και αναφορά στον Παναγιώτη Πάνο, ο οποίος κατάγεται από το χωριό μας, στην ενότητα "Notable people" (Αξιόλογα άτομα).

Πηγή άρθρου: Lefterhor - Wikipedia


Συντάχθηκε: 06 Δεκεμβρίου 2022, 14:50