Συνδρομές & προσφορές μελών ανά έτος
ταξινόμιση:ημερομηνία | αλφαβητικά | συνολικό ποσό
Ονομ/επωνυμο
2024 2023 2022 2021 2020 201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
50 € 50 € 10 € 50 € 50 € 20 € 70 € 20 € 20 € 30 € 40 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
10 € 110 € 20 € 100 € 100 € 150 € 20 € 20 € 20 € 20 €
20 € 20 € 30 € 40 € 20 € 20 € 20 € 20 €
100 € 10 € 20 € 20 € 20 €
20 € 20 € 20 €
20 € 20 € 20 € 20 €
20 € 40 € 20 € 20 € 10 € 20 € 10 € 20 € 30 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
50 € 25 € 500 € 15 € 10 € 20 € 50 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
20 € 20 € 20 €
50 € 70 € 50 € 10 € 20 € 20 €
50 € 50 € 20 € 20 €
10 € 60 € 20 € 10 € 50 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
50 € 20 € 20 € 20 €
20 €
30 € 10 € 40 € 10 € 10 € 20 € 20 € 20 €
50 € 10 € 60 € 20 € 20 € 20 € 20 €
20 € 40 € 50 € 50 € 20 € 20 €
50 € 50 € 20 € 20 €
20 € 30 € 14 € 10 € 40 € 20 € 20 €
20 € 20 €
20 €
10 € 20 €
20 € 30 € 25 € 20 €
50 € 10 € 10 € 20 € 20 € 20 €
20 € 50 € 30 € 10 € 40 € 20 € 20 € 20 € 20 €
35 € 20 €
20 €
10 € 10 € 60 € 33 € 37 € 20 € 20 €
10 € 50 € 20 €
30 € 50 € 20 € 20 € 10 € 40 € 20 € 20 €
Σύνολο
31 ντούρος φώτιος. 530 €
32 πάνος βαγγέλης. 570 €
33 κωστάκης βασίλ. 190 €
34 κυριάκης μιχάλ. 170 €
35 βάσσιος σταύρο. 60 €
36 πάνος αλέξανδρ. 80 €
37 κυριάκης χρήστ. 290 €
38 μπαρούτας βασί. 770 €
39 τσιάβος φώτης. 60 €
40 καραμπέτσης θα. 220 €
41 παππάς μιχάλης. 140 €
42 κεραμάς γρηγόρ. 250 €
43 παππαπάνος δημ. 110 €
44 καραμπέτσης θε. 20 €
45 κεραμάς χρήστο. 160 €
46 κεραμάς παναγι. 200 €
47 δήμος γιώργος. 200 €
48 δήμος βασίλης. 140 €
49 κυριάκης α. σπ. 154 €
50 κυριάκης αντών. 40 €
51 παπαδέλος σπύρ. 20 €
52 κυριάκης λάζαρ. 30 €
53 ντούρος λεονάρ. 95 €
54 κασιάρας o. bα. 130 €
55 κωστάκης δημήτ. 230 €
56 κουτσούκης μεν. 55 €
57 μπράχος πέτρος. 20 €
58 κουτσούκης γιώ. 190 €
59 βότσης χρήστος. 80 €
60 καραμπέτσης τι. 210 €
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Ποιο πιστεύετε ότι έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα για το χωριό μας;
Ο δρόμος ή η ύδρευση;
Μόνο τα μέλη ψηφίζουν
Επισκέπτες: 2
Εγγεγραμμένοι: 0
booked.net
Στο www.eleftherohori.gr χρησιμοποιούμε cookies!
Χρησιμοποιούμε cookies για να μην χρειάζεται κάθε φορά να κάνετε σύνδεση (login) στο site μας,
πατώντας "Αποδοχή" θα αποθηκευτούν με κρυπτογράφηση στη συσκευή σας τα στοιχεία εισόδου σας για 1 έτος.
Αποδοχή