Συνδρομές & προσφορές μελών ανά έτος
ταξινόμιση:ημερομηνία | αλφαβητικά | συνολικό ποσό
Ονομ/επωνυμο
2024 2023 2022 2021 2020 201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005
20 € 20 € 10 € 130 € 90 € 95 € 65 € 60 € 40 € 20 €
24 € 40 € 30 € 10 € 60 € 10 € 60 € 10 € 10 € 10 € 70 € 40 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
20 € 30 € 20 € 50 € 10 € 20 € 15 € 10 € 10 € 30 € 20 € 20 € 20 € 20 €
10 € 20 € 20 € 10 € 20 € 20 € 20 €
20 € 40 € 70 € 30 € 10 € 40 € 20 € 10 € 10 € 30 € 40 € 20 € 20 € 20 € 20 €
50 € 60 € 60 € 100 € 50 € 20 € 20 € 30 € 40 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
20 € 20 €
20 € 60 € 70 € 20 € 20 € 30 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
40 € 20 € 20 € 20 € 7 € 20 € 20 € 20 €
20 € 20 € 20 €
20 €
20 € 20 €
20 € 50 € 40 € 20 € 100 € 20 € 20 € 10 € 60 € 40 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
10 € 20 € 20 € 20 € 20 €
20 €
20 €
50 € 10 € 20 € 50 € 20 € 20 € 30 € 30 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
60 € 20 € 140 € 50 € 50 € 25 € 60 € 50 € 20 € 20 € 20 €
20 € 20 € 60 € 25 € 70 € 40 € 20 € 50 € 100 € 50 € 20 € 20 € 20 € 20 €
20 €
20 € 50 € 20 € 20 € 20 € 20 €
50 € 20 € 20 €
50 € 20 € 20 €
100 € 50 € 70 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
10 € 20 € 50 € 10 € 110 € 10 € 10 € 60 € 70 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
50 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
20 € 20 € 10 € 50 € 20 € 20 € 10 € 60 € 70 € 20 € 70 € 20 € 20 €
20 € 20 €
20 € 20 €
Σύνολο
1 κεραμάς λευτέρ. 550 €
2 τσαλίκης χρήστ. 514 €
3 νικούλης δημήτ. 295 €
4 νικούλης σταύρ. 120 €
5 νικούλης θανάσ. 400 €
6 κεραμάς φώτης. 550 €
7 καζέλης βασίλη. 40 €
8 παππάς θεόδωρο. 340 €
9 κεραμάς τηλέμα. 167 €
10 καζέλης λεωνίδ. 60 €
11 νικούλης χρήστ. 20 €
12 ντούμης βασίλη. 40 €
13 παππάς δημήτρη. 500 €
14 κουτσούκης θεμ. 90 €
15 βότσης βασίλης. 20 €
16 νικούλης φίλιπ. 20 €
17 παππάς α. χρήσ. 350 €
18 μούτσιος χρήστ. 100 €
19 τσαλίκης λεωνί. 515 €
20 δρόσσος ιωάννη. 535 €
21 τσιάβος βασίλη. 20 €
22 μούτσιος χαράλ. 150 €
23 καραμπέτσης φί. 90 €
24 καραμπέτσης απ. 90 €
25 κουτσούκης έλβ. 340 €
26 τσαλίκης παναγ. 470 €
27 κουτσούκης λαέ. 170 €
28 ντούρος παύλος. 410 €
29 νικούλης κυριά. 40 €
30 κώστας ιλήρ. 40 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
Ποιο πιστεύετε ότι έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα για το χωριό μας;
Ο δρόμος ή η ύδρευση;
Μόνο τα μέλη ψηφίζουν
Επισκέπτες: 1
Εγγεγραμμένοι: 0
booked.net
Στο www.eleftherohori.gr χρησιμοποιούμε cookies!
Χρησιμοποιούμε cookies για να μην χρειάζεται κάθε φορά να κάνετε σύνδεση (login) στο site μας,
πατώντας "Αποδοχή" θα αποθηκευτούν με κρυπτογράφηση στη συσκευή σας τα στοιχεία εισόδου σας για 1 έτος.
Αποδοχή