Βιβλίο εσόδων & εξόδων του συλλόγου ανά έτος
Έτος: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Ημερ/νια Α.Ε. Α.Π. Δωρητές / κέρδη / πληρωμές Περιγραφή Έσοδα Έξοδα
01/01/2023 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2022 4.521 €
02/01/2023 979 ΒΑΓΓΈΛΗΣ ( ΤΑΝΗΣ) ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ + ΠΡΟΣΦΟΡΆ 50 €
05/02/2023 980 ΧΡΉΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΚΚΛΗΣΊΑ 50 €
08/02/2023 269 ΣΟΎΠΕΡ ΜΆΡΚΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΓΟΡΑ 4 ΔΏΡΟ ΕΠΙΤΑΓΈΣ 200 €
09/02/2023 270 ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΑΛΊΚΗΣ ΑΓΟΡΑ ΜΠΛΟΚ ΛΑΧΝΏΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΊ 7 €
09/02/2023 271 ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΑΛΊΚΗΣ ΓΡΑΨΙΜΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΧΩΡΙΟΥ 25 €
12/02/2023 272 ΕΛΕΟΝΏΡΑ ΤΖΟΥΤΖΗ ΒΑΣΙΛΌΠΙΤΑ 40 €
12/02/2023 981 ΑΠΟ ΤΟ ΓΛΈΝΤΙ 5.305 €
12/02/2023 982 ΑΠΟ ΓΛΈΝΤΙ ΛΑΧΝΟΥΣ ΑΠΟ ΛΑΧΝΟΥΣ 390 €
12/02/2023 273 ΤΑΒΈΡΝΑ ΤΟ ΌΝΕΙΡΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΒΈΡΝΑΣ 4.290 €
12/02/2023 982 ΟΡΧΉΣΤΡΑ ΚΏΣΤΑ ΠΑΠΠΆ ΠΛΗΡΩΜΉ ΟΡΧΉΣΤΡΑΣ 550 €
12/02/2023 275 ΕΛΕΟΝΏΡΑ ΠΑΠΠΑ ΠΛΗΡΩΜΉ ΓΙΑ ΤΟ ΦΛΟΥΡΊ 25 €
12/02/2023 983 ΚΏΣΤΑΣ ΠΑΠΠΆΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΊΑ 20 €
12/02/2023 984 ΒΑΣΊΛΗΣ Ο. ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 50 €
12/02/2023 985 ΧΡΉΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/02/2023 986 ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ Β. ΚΕΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΊΑ 20 €
12/02/2023 987 ΒΑΣΊΛΗΣ ΝΤΟΥΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/02/2023 988 ΘΩΜΆΣ Δ. ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΊΑ 15 €
12/02/2023 989 ΑΡΜΑΝΤΟ ΝΤΕΡΒΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΊΑ 10 €
12/02/2023 990 ΖΩΗ ΝΙΚΟΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/02/2023 991 ΣΤΈΛΛΑ ΠΈΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 50 €
12/02/2023 992 ΝΊΚΟΣ ΤΣΑΛΊΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/02/2023 993 ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/02/2023 994 ΒΑΣΊΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 50 €
12/02/2023 995 ΚΛΕΆΝΘΗΣ ΚΥΡΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/02/2023 996 ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/02/2023 997 ΜΆΡΘΑ ΚΕΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/02/2023 998 ΣΟΦΊΑ ΛΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/02/2023 999 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΛΑΛΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 50 €
12/02/2023 1000 ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΒΟΤΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/02/2023 1001 ΧΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΎΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/02/2023 1002 ΕΛΒΙΡΑ ΣΠ. ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 10 €
12/02/2023 1003 ΘΑΝΆΣΗΣ ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/02/2023 1004 ΔΉΜΗΤΡΑ ΤΣΈΚΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/02/2023 1005 GESTI NUKA ΠΡΟΣΦΟΡΆ 30 €
12/02/2023 1006 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/02/2023 1007 ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΖΕΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/02/2023 1008 ΘΩΜΆΣ ΣΠ. ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/02/2023 1009 ΣΟΦΊΑ ΓΡ. ΚΕΡΑΜΆ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 50 €
12/02/2023 1010 ΒΑΣΊΛΗΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 40 €
12/02/2023 1011 ΕΛΕΟΝΏΡΑ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 25 €
04/03/2023 1012 ΒΑΣΊΛΗΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 10 €
18/02/2023 276 Χρήστος Τσαλίκης Αγορά 3 μπλόκ αποδειξεων 3 €
09/03/2023 277 ΚΑΪΣΗΣ ΒΡΙΏΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΚΆΚΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ 800 €
10/03/2023 1013 ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 150 €
13/03/2023 1014 ΑΛΚΙΟΝΗΣ ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ & ΠΡΟΣΦΟΡΆ 30 €
21/03/2023 278 ΚΑΪΣΗΣ ΒΡΙΏΝΗ ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΚΆΚΙΑ 247 €
21/03/2023 279 ΣΠΎΡΟΣ ΠΑΠΠΆΣ ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΕΤΌΝ ΣΤΑ ΣΚΑΛΙΆ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΊΑΣ 80 €
01/04/2023 1015 ΦΏΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ & ΠΡΟΣΦΟΡΆ 30 €
09/04/2023 1016 ΘΕΌΔΩΡΗΣ ΠΑΠΠΆΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ & ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
10/04/2023 280 ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΤΡΙΚΆΛΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΉ 400 €
18/04/2023 281 ΣΠΎΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΛΗΡΩΜΉ ΓΙΑ ΥΛΙΚΆ ΧΑΓΙΑΤΙΟΎ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ 400 €
28/05/2023 1017 ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΤΡΙΚΆΛΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉ 400 €
28/05/2023 1018 ΕΛΈΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 25 €
28/05/2023 1019 ΠΑΝΩΡΑΊΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 50 €
28/05/2023 1020 ΣΤΑΎΡΟΣ & ΒΑΛΑ ΝΑΘΑΝΑΉΛ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 10 €
28/05/2023 1021 ΣΠΎΡΟΣ ΛΙΆΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
28/05/2023 1022 ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΉ 25 €
28/05/2023 1023 ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΤΣΑΛΊΚΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 10 €
28/05/2023 1024 ΛΕΤΑ ΚΩΣΤΆΚΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 10 €
28/05/2023 1025 ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΑΛΊΚΗΣ ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΊΟ 1 €
13/06/2023 1026 ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΖΕΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
14/06/2023 1027 ΟΡΦΕΑΣ ΜΠΑΡΟΎΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 10 €
22/06/2023 1028 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΙΑΧΟ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
23/06/2023 283 ΣΠΎΡΟΣ ΠΑΠΠΆΣ ΒΆΨΙΜΟ ΚΆΓΚΕΛΑ ΕΚΚΛΗΣΊΑ & ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΧΑΓΙΑΤΙΟΎ 180 €
05/07/2023 1029 ΆΛΜΑ ΚΑΖΕΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 50 €
19/07/2023 283 ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΑΛΊΚΗΣ ΑΓΟΡΆ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΠΑΠΑ 65 €
20/07/2023 1030 ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 50 €
02/08/2023 284 ΣΠΎΡΟΣ ΠΑΠΠΆΣ ΕΡΓΑΣΊΑ ΤΑΒΆΝΙ ΧΑΓΙΆΤΙ 300 €
03/08/2023 1031 ΣΠΎΡΟΣ ΜΑΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 100 €
11/08/2023 1032 ΕΛΈΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΚΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 50 €
15/08/2023 285 ΟΡΧΉΣΤΡΑ ΚΏΣΤΑ ΠΑΠΠΑ ΓΛΈΝΤΙ 15/8/23 500 €
12/08/2023 1033 ΘΑΝΆΣΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 50 €
12/08/2023 1034 ΦΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
10/08/2023 286 ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ ΕΛΛΆΔΟΣ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ 5 €
15/08/2023 1035 ΒΙΟΛΈΤΑ ΧΑΛΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
15/08/2023 1036 ΑΛΈΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΙΑΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
15/08/2023 1038 ΣΟΦΊΑ ΤΣΙΆΒΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 50 €
15/08/2023 1038 ΑΠΟ ΤΟ ΓΛΈΝΤΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΌ ΕΣΟΔΑ 285 €
15/08/2023 287 ΣΠΎΡΟΣ ΠΑΠΠΆΣ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΊΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΈΝΤΙ 250 €
15/08/2023 288 ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΑΛΊΚΗΣ ΑΓΟΡΑ 3 ΛΑΜΠΕΣ ΠΛΑΤΕΊΑΣ 10 €
15/08/2023 289 ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΕΓΚ ΕΠΕ ΑΓΟΡΑ ΣΩΛΉΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΊΑ 40 €
03/09/2023 1039 ARMANDO DERVISHI ΠΡΟΣΦΟΡΆ 10 €
11/09/2023 1040 ΟΛΓΑ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 15 €
25/09/2023 1041 ILIR DINAKU ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
23/10/2023 1042 ΣΠΎΡΟΣ ΜΑΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 100 €
23/10/2023 290 ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ 3 €
25/10/2023 1043 FLORINDA QIRAMA ΠΡΟΣΦΟΡΆ 50 €
05/11/2023 1044 ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΜΑΞΑΚΟΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
05/11/2023 1045 ΠΑΎΛΟΣ ΜΑΝΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 10 €
05/11/2023 1046 ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ 10 €
05/11/2023 1047 ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΩΣΤΆΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 10 €
05/11/2023 1048 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΛΙΑΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ+ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
05/11/2023 1049 ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΎΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ+ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
05/11/2023 1050 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 10 €
05/11/2023 1051 ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ+ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 50 €
05/11/2023 1052 ΕΛΈΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 10 €
05/11/2023 1053 ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΩΣΤΆΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
05/11/2023 1054 ΛΕΥΤΈΡΗΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ+ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
05/11/2023 1055 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Θ. ΤΣΑΛΊΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ+ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
05/11/2023 1056 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 10 €
05/11/2023 1057 ΜΕΡΗΤΑ ΜΟΥΡΑΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 10 €
05/11/2023 1058 ΒΗΤΑ ΜΑΡΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 10 €
05/11/2023 1059 ELIDA AGARAJ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 10 €
05/11/2023 1060 ΣΠΎΡΟΣ ΚΟΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 10 €
05/11/2023 1061 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΉ στο ΜΗΣΤΡΑ 180 €
05/11/2023 1062 ΓΙΆΝΝΗΣ ΔΡΌΣΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 10 €
05/11/2023 1063 ΘΩΜΑΣ Λ. ΚΥΡΙΑΚΉΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ+ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
05/11/2023 1064 ΛΑΝΤΗΣ ΝΤΟΎΡΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ+ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
05/11/2023 1065 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ+ΠΡΟΣΦΟΡΆ 30 €
05/11/2023 1066 ΧΡΉΣΤΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ+ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 50 €
11/11/2023 1067 ΒΑΣΊΛΗΣ ΝΙΚΟΎΛΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ+ΠΡΟΣΦΟΡΆ 30 €
11/11/2023 1068 ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΖΕΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 50 €
14/11/2023 1069 ΑΙΝΕΑΣ ΜΠΑΤΖΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ+ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
14/11/2023 291 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΜ. 3 €
15/11/2023 1070 ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΑΛΊΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 1 €
Σύνολο εσόδων έτους: 13.468 € Σύνολο εξόδων έτους: 8.423 € Υπόλοιπο έτους: 5.045 €
Ποιο πιστεύετε ότι έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα για το χωριό μας;
Ο δρόμος ή η ύδρευση;
Μόνο τα μέλη ψηφίζουν
Επισκέπτες: 1
Εγγεγραμμένοι: 0
booked.net
Στο www.eleftherohori.gr χρησιμοποιούμε cookies!
Χρησιμοποιούμε cookies για να μην χρειάζεται κάθε φορά να κάνετε σύνδεση (login) στο site μας,
πατώντας "Αποδοχή" θα αποθηκευτούν με κρυπτογράφηση στη συσκευή σας τα στοιχεία εισόδου σας για 1 έτος.
Αποδοχή