Βιβλίο εσόδων & εξόδων του συλλόγου ανά έτος
Έτος: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ημερ/νια Α.Ε. Α.Π. Δωρητές / κέρδη / πληρωμές Περιγραφή Έσοδα Έξοδα
01/01/2020 Υπόλοιπο 2019 3.645 €
02/01/2020 771 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
02/01/2020 772 ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 20 €
07/01/2020 234 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΜΗΣΜΑ ΜΕΛΑΝΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 10 €
13/01/2020 235 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑ 2 ΜΠΛΟΚ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΛΕΝΤΙ 3 €
16/01/2020 773 ΑΧΕΙΛΕΑΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 30 €
16/01/2020 774 ΑΤΟΣ & ΑΝΝΑ ΡΟΥΤΣΗ ΠΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 20 €
16/01/2020 775 ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗ ΛΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 20 €
17/01/2020 236 ΧΗΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑ 8 ΒΡΑΒΕΙΩΝ 80 €
19/01/2020 776 ΤΙΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 10 €
19/01/2020 777 ΠΕΡΣΑ Β. ΚΕΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 20 €
19/01/2020 778 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
19/01/2020 779 ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΡΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΣΥΛΛΟΓΟΣ 50 €
19/01/2020 780 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 20 €
19/01/2020 781 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 20 €
19/01/2020 782 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 10 €
19/01/2020 783 ΛΙΑΝΝΑ ΜΑΝΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 20 €
19/01/2020 784 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 40 €
19/01/2020 785 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 20 €
19/01/2020 786 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 20 €
19/01/2020 787 ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 50 €
19/01/2020 788 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΝΤΙ 5.100 €
19/01/2020 789 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 20 €
19/01/2020 237 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΒΕΡΝΑΣ 3.720 €
19/01/2020 238 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 400 €
19/01/2020 239 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 100 €
19/01/2020 240 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 20 €
19/01/2020 241 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ 20 €
19/01/2020 242 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΛΟΥΡΙ 20 €
27/01/2020 790 ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΡΟΣΦΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΣΥΛΛΟΓΟ 50 €
05/02/2020 791 ΦΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 20 €
07/02/2020 792 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΣΥΛΛΟΓΟ 60 €
19/02/2020 793 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
18/03/2020 794 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΗΣΣΙΑ 50 €
15/04/2020 795 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 50 €
28/05/2020 796 ΜΑΡΓΑΡΗΤΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
16/06/2020 797 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 200 €
22/06/2020 798 ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 20 €
03/07/2020 799 ΦΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 30 €
14/07/2020 800 ΦΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ&ΣΥΛΛΟΓΟ 30 €
14/07/2020 801 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 60 €
22/07/2020 243 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΦΟΡΑ 3 ΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 20 €
11/08/2020 802 ΘΩΜΑΣ Λ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ & ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20 €
12/08/2020 244 SARANDA TREG SH.P.K ΑΓΟΡΑ ΣΩΛΗΝΑ 6 ml 2 Ιντσων 33 €
12/08/2020 245 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 21 €
13/08/2020 803 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ & ΠΡΟΣΦΟΡΑ 25 €
16/08/2020 804 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 50 €
19/08/2020 805 ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 30 €
24/08/2020 806 ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 50 €
28/08/2020 807 ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΣΕΚΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20 €
08/09/2020 808 ΜΗΧΑΛΗΣ Β. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 25 €
13/09/2020 246 ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΆ 2 ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΊΞΕΩΝ 3 €
29/09/2020 809 ΛΕΩΝΊΔΑΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 80 €
29/09/2020 247 ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΞΑΝΑΓΕΜΗΣΜΑ ΜΕΛΑΝΗΣ 10 €
03/10/2020 810 ΓΙΑΝΝΑ ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 20 €
12/10/2020 811 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΑΠΑΠΆΝΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΊΑ 50 €
12/10/2020 812 ΗΛΈΚΤΡΑ ΠΑΠΑΠΆΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΊΑ 30 €
14/10/2020 814 ΙΦΥΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΠΆΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 100 €
20/10/2020 248 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΡΤΟΠΑΡΆΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ 800 €
25/10/2020 815 ΧΡΉΣΤΟΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ 10 €
05/11/2020 816 ΑΛΚΥΏΝ ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 30 €
13/11/2020 817 ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΖΕΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 50 €
25/11/2020 249 ΣΠΎΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΟΒΆ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ 1.230 €
25/11/2020 818 ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΉ 10 €
12/10/2020 813 ΣΤΈΛΛΑ ΓΚΑΣΤΟΎΔΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ 10 €
01/12/2020 819 ΤΑΣΙΑ ΜΑΝΟΛΗ ΚΩΣΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 30 €
15/12/2020 820 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 40 €
24/12/2020 821 ΤΗΜΟΛΕΩΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 20 €
24/12/2020 822 ΒΑΣΙΛΗΚΗ ΚΑΡΑΜΕΤΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 20 €
28/12/2020 823 ΦΩΤΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
28/12/2020 824 ΛΕΝΤΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 25 €
28/12/2020 825 ΜΕΛΗΝΑ ΝΤΟΥΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 25 €
29/12/2020 826 ΙΡΜΑ ΣΙΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
29/12/2020 827 ΦΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20 €
Σύνολο εσόδων έτους: 10.795 € Σύνολο εξόδων έτους: 6.490 € Υπόλοιπο έτους: 4.305 €
Ποιο πιστεύετε ότι έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα για το χωριό μας;
Ο δρόμος ή η ύδρευση;
Μόνο τα μέλη ψηφίζουν
Επισκέπτες: 1
Εγγεγραμμένοι: 0
booked.net
Στο www.eleftherohori.gr χρησιμοποιούμε cookies!
Χρησιμοποιούμε cookies για να μην χρειάζεται κάθε φορά να κάνετε σύνδεση (login) στο site μας,
πατώντας "Αποδοχή" θα αποθηκευτούν με κρυπτογράφηση στη συσκευή σας τα στοιχεία εισόδου σας για 1 έτος.
Αποδοχή