Βιβλίο εσόδων & εξόδων του συλλόγου ανά έτος
Έτος: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ημερ/νια Α.Ε. Α.Π. Δωρητές / κέρδη / πληρωμές Περιγραφή Έσοδα Έξοδα
01/01/2021 Υπόλοιπο έτους 2020 4.305 €
02/01/2021 828 ΜΑΡΙΑ ΡΑΧΙΜ ΡΟΥΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 50 €
04/01/2021 829 ΕΡΗΦΙΛΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20 €
04/01/2021 830 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 30 €
04/01/2021 831 ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΣΕΚΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20 €
20/01/2021 832 ΑΡΜΑΝΤΟ ΝΤΕΡΒΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 10 €
02/02/2021 833 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20 €
04/02/2021 834 ΛΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20 €
17/02/2021 835 ΜΗΧΑΛΗΣ ΚΑΖΕΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20 €
17/02/2021 836 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20 €
02/03/2021 837 ΕΛΕΝΗ (ΕΦΥΓΕΝΗ) ΚΑΣΙΑΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 100 €
04/03/2021 838 ΕΛΙΝΤΑ ΑΓΚΑΡΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20 €
04/03/2021 839 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 100 €
04/03/2021 840 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 50 €
04/03/2021 250 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΟΒΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1.200 €
09/03/2021 841 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 30 €
16/03/2021 842 ΑΡΜΑΝΤΟ ΝΤΕΡΒΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 10 €
21/03/2021 843 ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΑΒΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
24/03/2021 844 ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΕΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
24/03/2021 845 ΟΛΥΜΠΙΑ Χ. ΚΑΣΙΑΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
24/03/2021 846 ΤΙΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 40 €
26/03/2021 847 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2021 10 €
04/04/2021 848 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
04/04/2021 849 ΠΑΝΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
04/04/2021 850 ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 40 €
04/04/2021 851 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 20 €
09/04/2021 852 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 500 €
10/04/2021 853 ΕΥΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
12/04/2021 854 ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΠ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
22/04/2021 855 ΝΙΝΑ ΠΑΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 20 €
24/04/2021 856 ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΙΣΙΑ 50 €
24/04/2021 857 ΧΑΡΙΣΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
24/04/2021 858 ΕΚΤΟΡΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
24/04/2021 859 ΠΕΡΣΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΕΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
24/04/2021 860 ΤΙΜΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
29/04/2021 861 ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΕΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
01/05/2021 862 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ +ΠΡΟΣΦΟΡΑ 60 €
06/05/2021 863 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ & ΠΡΟΣΦΟΡΑ 50 €
24/03/2021 251 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΞΩΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3 €
06/05/2021 252 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3 €
09/05/2021 864 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
10/05/2021 865 ΑΛΚΙΟΝΗΣ ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ & ΠΡΟΣΦΟΡΑ 60 €
10/05/2021 866 ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 70 €
10/05/2021 ΑΛΜΑ ΚΑΖΕΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ 70 €
11/05/2021 868 ΦΙΛΗΠΠΑΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
16/05/2021 869 ΤΙΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 10 €
16/05/2021 870 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 10 €
16/05/2021 871 ΦΩΤΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 10 €
16/05/2021 872 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 10 €
16/05/2021 873 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 10 €
16/05/2021 253 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 2.500 €
22/05/2021 874 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
23/05/2021 875 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ & ΠΡΟΣΦΟΡΑ 30 €
23/05/2021 876 ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 20 €
23/05/2021 877 ΧΡΗΣΤΗΣ ΧΑΛΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 20 €
23/05/2021 878 ΘΩΜΑΣ Δ. ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 10 €
24/05/2021 879 ΑΝΝΑ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 40 €
26/05/2021 880 ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 30 €
26/05/2021 881 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 20 €
28/05/2021 882 ΕΛΒΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΤΟ ΠΙΓΑΔΙ 100 €
29/05/2021 883 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ 100 €
29/05/2021 884 ΦΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ , ΕΚΚΛΗΣΙΑ 60 €
29/05/2021 254 ΦΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΑΓΟΡΑ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ 30 €
31/05/2021 885 ΛΑΕΡΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
31/05/2021 886 ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
01/06/2021 255 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 510 €
06/06/2021 887 ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
06/06/2021 888 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΜΙΛΟΘΩΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 10 €
08/06/2021 889 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 20 €
10/06/2021 890 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 40 €
10/06/2021 256 ARBEN ZOTO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 600 €
11/06/2021 891 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
27/06/2021 892 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ 20 €
27/06/2021 893 ΒΑΣΙΛΗΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
08/07/2021 894 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
08/07/2021 895 ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΣΕΚΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
08/07/2021 896 ΡΗΤΑ ΤΣΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 100 €
08/07/2021 897 ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΣΥΛΛΟΓΟ 50 €
08/07/2021 257 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΞΑΝΑΓΕΜΗΣΜΑ ΜΕΛΑΝΗΣ 11 €
13/07/2021 898 ΑΝΤΡΙΑΝ ΠΕΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
13/07/2021 899 ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΕΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
15/07/2021 900 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 30 €
15/07/2021 901 ΛΙΑΝΑ ΜΑΝΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ 20 €
27/07/2021 902 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
27/07/2021 258 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑ ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔ. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1 €
10/08/2021 259 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 €
15/08/2021 903 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
19/09/2021 260 ARBEN ZOTO ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 330 €
15/10/2021 904 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 50 €
18/10/2021 905 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ & ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 20 €
21/10/2021 906 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 20 €
21/10/2021 907 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ & ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 30 €
22/10/2021 261 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΛΥΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ site 100 €
22/10/2021 908 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ & ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 20 €
20/12/2021 909 ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΣΑΟΥΣΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 20 €
Σύνολο εσόδων έτους: 8.045 € Σύνολο εξόδων έτους: 5.293 € Υπόλοιπο έτους: 2.752 €
Ποιο πιστεύετε ότι έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα για το χωριό μας;
Ο δρόμος ή η ύδρευση;
Μόνο τα μέλη ψηφίζουν
Επισκέπτες: 1
Εγγεγραμμένοι: 0
booked.net
Στο www.eleftherohori.gr χρησιμοποιούμε cookies!
Χρησιμοποιούμε cookies για να μην χρειάζεται κάθε φορά να κάνετε σύνδεση (login) στο site μας,
πατώντας "Αποδοχή" θα αποθηκευτούν με κρυπτογράφηση στη συσκευή σας τα στοιχεία εισόδου σας για 1 έτος.
Αποδοχή